Strojek hodinek


Princip fungování

I když se v souÄasnosti prodává spousta různých digitálních hodinek, tak ty mechanické se stále hojnÄ› nosí a pÅ™eci jen mají nÄ›co do sebe. Můžeme na nich totiž sledovat mechanické pohybující se ruÄiÄky, což u digitálních není. Navíc můžou mít různé povrchové úpravy, pÅ™iÄemž u tÄ›ch dražších se mnohdy neÅ¡etří drahými kovy, což se na vzhledu rozhodnÄ› pozitivnÄ› projeví. Pohonem strojku je buÄ natahovací pérovník, nebo v dneÅ¡ní dobÄ› ÄastÄ›jší elektrická baterie, protože u ní nemusíme nic Å™eÅ¡it, jenom ji za nÄ›kolik let vymÄ›nit.

kapesní hodinky

Abychom mÄ›li zajiÅ¡tÄ›no, že se ozubená koleÄka budou otáÄet požadovanou rychlostí, tak se využívá kotvy, která kmitá z jedné strany na druhou. Takto máme zajiÅ¡tÄ›ný pohyb vteÅ™inové ruÄiÄky, pÅ™iÄemž může být jeÅ¡tÄ› zpÅ™evodován a tohoto rotaÄního pohybu se využívá u dalších ozubených koleÄek v přísluÅ¡ném pÅ™evodovém pomÄ›ru. KoleÄka jsou velmi malá, takže dosáhnout přísluÅ¡né pÅ™esnosti vyžaduje preciznost.

Nákup

Hodinky se v dneÅ¡ní dobÄ› nekupují pouze z praktických důvodů, i když oproti mobilu nám Å¡etří Äas, protože je nemusíme tahat nikde z kapsy, ale staÄí otoÄit zápÄ›stím. Lidé si je vÅ¡ak mnohdy poÅ™izují kvůli designu, protože jsou to opravdu hezké produkty, které nás můžou reprezentovat i pÅ™i významných schůzkách. Když si tedy jdeme vybrat hodinky, tak je to dost o citové stránce, protože záleží na tom, aby se nám líbily.

mechanické hodinky

Tím to vÅ¡ak nekonÄí, protože záleží, jak k nám pasují. Pokud máme totiž drobnou ruku, tak bychom nemÄ›li volit zbyteÄnÄ› velký průmÄ›r ciferníku. Platí také pravidlo, že by takzvané nožiÄky nemÄ›li pÅ™esahovat naÅ¡e zápÄ›stí, co se týÄe šířky. Kapacitu baterie vÄ›tÅ¡inou moc Å™eÅ¡it nemusíme, protože strojek zas tolik energie nespotÅ™ebovává a až se jednoho dne vybije, tak staÄí zajít do nÄ›jakého hodinářství a zde ji bez problémů vymÄ›ní. Pokud si zakoupíte kožený opasek, tak se musíte vyhnout vlhkosti.