Je dnes ještě možné si moderní přístroje sami opravit?


Faktem je, že dnes používáme mnohem více přístrojů než kdy jindy. To vÅ¡ak také znamená, že se rychleji opotÅ™ebují a ÄastÄ›ji se porouchají. S tím pak souvisí i to, že životnost dneÅ¡ních produktů již není taková, jako v minulosti.

 

Nabízí se tedy otázka, zda si je můžeme v takovém případÄ› spravit svépomocí, zvláštÄ› pokud máme nÄ›jaké kutilské dovednosti. Dříve to koneckonců bylo celkem obvyklé, že se nechodilo do opravny, ale závadu si ÄlovÄ›k spravil sám.

 

moderní automobily jsou plné elektroniky

 

Problém je vÅ¡ak v tom, že dneÅ¡ní přístroje jsou nesrovnatelnÄ› složitÄ›jší, plné drobných souÄástek, ve kterých není tak snadné se vyznat. Ty jsou navíc Äasto velmi kÅ™ehké, a obtížnÄ› se s nimi manipuluje, případnÄ› jsou napevno pÅ™ipojené a pohnout s nimi vůbec nelze. To samozÅ™ejmÄ› pÅ™edstavuje v samoopravách znaÄnou pÅ™ekážku.

 

V úvahu je také potřeba vzít fakt, že technologie dnes zastarávají velmi rychlým tempem. Pokud máme daný přístroj v záruce, odneseme jej k reklamaci. A pokud již záruka vypršela, pak se mnohdy mnohem více vyplatí koupit si nový přístroj, spíše než spravovat ten stávající.

 

propojení přístrojů v domácnosti

 

To platí zvláštÄ›, pokud bychom jej museli dát do opravy, neboÅ¥ je pro nás nemožné jej sami opravit, aÅ¥ už z důvodu obtížného sehnání souÄástek, nebo prostÄ› proto, že nemáme dostateÄné znalosti a zkuÅ¡enosti. Opravy totiž Äasto nebývají nijak levné.

 

Je jasné, že to vÅ¡e není náhoda. Prodejci chtÄ›jí, abychom si kupovali co nejvíce produktů. Je tedy logické, že zařídili, aby byla oprava tÄ›ch stávajících pro nás finanÄnÄ› nevýhodná. Díky tomu od nás získají mnohem více penÄ›z, než by tomu bylo jinak. To je také důvod, proÄ má valná vÄ›tÅ¡ina dneÅ¡ních výrobků mnohem kratší životnost.

 

Bohužel, nezdá se, že by s tím bylo možné cokoliv udÄ›lat, zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy má vÄ›tÅ¡ina lidí penÄ›z nedostatek. Pro nÄ› je totiž logické vybrat tu levnÄ›jší variantu, aÅ¥ už pÅ™ináší zisky opraváři Äi výrobci. Peníze jsou zde na prvním místÄ›.