Pouštění lodiček


Už od mala jsem byla spíše taková, že jsem se soustÅ™edila na takové vÄ›ci, které jsou technického rázu. A nikdy nezapomenu také na té krásné okamžiky, kdy jsem s dÄ›deÄkem chodila pouÅ¡tÄ›t lodiÄky k nám k rybníku. Byl to takový malý rybníÄek, kde bydleli okolo samí příjemní lidé. Byli to vÄ›tÅ¡inou samí důchodci, takže dÄ›deÄek si vždycky s nimi rád popovídal. A já jsem se tam s ostatními dÄ›tmi pouÅ¡tÄ›la krásné lodiÄky do rybníku, byly to obyÄejné papírové lodiÄky, jenomže pozdÄ›ji, jak jsem rostla, tak jsem sice stále mÄ›la ráda pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek, ale také jsem si sehnala v obchodÄ› krásnou elektrickou lodiÄku.

LodiÄky v Benátkách.

DÄ›deÄek úplně žasnul, protože vůbec netuÅ¡il, že by se takovéto krásné elektrické lodiÄky mohly prodávat. Bylo to na klíÄek. Já si myslím, že dÄ›deÄek o tomhle vÄ›dÄ›l, ale vůbec se mu to nechtÄ›lo kupovat, protože chápu, že dÄ›deÄek prý mÄ›l malý důchod a sám Å™ekl, že nic drahého kupovat nebude. MÄ› to ale nevadilo. I když už mi v té dobÄ› bylo Å¡estnáct let, tak jsem stále nechtÄ›la zanevřít na dÄ›deÄka a na jeho zálibu v pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek. Byla jsem proto velice natěšená, když jsem mu koupila tuto elektrickou lodiÄku. A musím uznat, že výrobci této elektrické lodiÄky si dali opravdu velikou práci.

Jednou jsem i doopravdy plula.

Taková malá lodiÄka byla dlouhá asi tÅ™icet centimetrů a vysoká deset centimetrů. Byla opravdu pÄ›kná, a dokonce i stylovÄ› vypadala dokonale. Také se mi na ní líbilo, že blikala a když se natáhla na klíÄek takhle z boku, tak potom opravdu plula. Také mÄ› potěšil fakt, že mÄ›la takovou staniÄku, kterou jste právÄ› dali na kraji rybníka. A když jste chtÄ›li, aby lodiÄka se vrátila zpÄ›t, tak jste na té stanici zmáÄkli Äudlík a lodiÄku to pÅ™ilákalo zpátky. Fungovalo to asi nÄ›jak na principu jako Bluetooth anebo nÄ›Äeho podobného, ale já se v tom moc nevyznám, takže abych vám nelhala, tak radÄ›ji nebudu nic tvrdit. Ale Å™eknu vám, že takovéto malé vÄ›ci, které se týkají techniky, mÄ› opravdu hodnÄ› baví, a dokonce i můj dÄ›deÄek byl velice pobavený, co vÅ¡echno se dá vůbec jeÅ¡tÄ› vyrobit.