Dálkové studium


VzdÄ›lávání. Tak to je podle mého názoru téma samo o sobÄ›, protože každý ÄlovÄ›k by se mÄ›l vzdÄ›lávat tak, aby se mu vÅ¡echno daÅ™ilo a aby se také cítili dobÅ™e. Podle mého názoru je vzdÄ›lávání opravdu hodnÄ› důležité, protože lidé se musí také vzdÄ›lávat kvůli tomu, aby tÅ™eba potom byli pÅ™epraveni na své budoucí zamÄ›stnání. Vemte si, že tÅ™eba kdyby nÄ›jaký Äíšník chtÄ›l dÄ›lat lékaÅ™e, tak tohle rozhodnÄ› nepÅ™ipadá v úvahu, protože ten, kdo chce dÄ›lat lékaÅ™e, tak musí mít samozÅ™ejmÄ› lékaÅ™skou fakultu. Nevím jak vy, ale já si myslím, že tÅ™eba na lékaÅ™i se studuje myslím osm let. Osm let na lékaÅ™ské fakultÄ› nebo minimálnÄ› Å¡est let. Moje kamarádka je zubaÅ™ka, také dlouho studovala, ale vůbec nyní si nedokáži vybavit, jak moje kamarádka dlouho studovala zubaÅ™inu, ale také to bylo myslím pÄ›t let. MénÄ› to rozhodnÄ› není. Já sama jsem chtÄ›la studovat humanitní vÄ›dy.

Můj bratr stále studuje.

Bylo to dálkové studium na dva roky. Musím uznat, že mě tohle opravdu hodně bavilo a také mi hlavně vyhovovalo to, že právě humanitní vědy se dálkové studovaly pouze na dva roky, takže jsem byla potěšena, že tohle vůbec šlo. Já bych totiž asi na denní studium chodit nemohla, protože mám malého syna a nyní jsem opět těhotná.

DennÄ› Ätu knihy.

Na dÄ›ti se moc těším, protože chci mít velikou rodinu, takže také musím skloubit rodinu a zamÄ›stnání a také studium, takže vzdÄ›lávání je také můj koníÄek. Baví mÄ› to. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k, kdo má jako zálibu vzdÄ›lávání se, tak je to prima, protože lidé, kteří se vzdÄ›lávají, tak dokonce jsou potom také imunní více proti alzheimerovÄ› chorobÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že to není podmínka a nutnost, ale jsou o to více odolnÄ›jší, když studují. Podle mého názoru se musí mozek stále cviÄit a procviÄovat, proto tÅ™eba starší lidé moc rádi Ätou a nebo luÅ¡tí křížovky a nebo tÅ™eba luÅ¡tí osmismÄ›rky. Tohle je také moje veliká zábava, osmismÄ›rky a křížovky mÄ› moc baví.