Zanedbaná zahrada


Když si pořídíte opravdu velikou zahradu a nebo veliký dům, tak vám také pÅ™ipadne veliká starost. Je logické, že když si pořídíte velikou zahradu a veliký dům, že se také o to musíte starat, vážnÄ› bych nedokázala pochopit, kdyby si tÅ™eba nÄ›kdo pořídil velikou zahradu a také veliký dům a potom by se o to vůbec nestaral, vždyÅ¥ by mu potom mohla stÅ™echa jeho domu spadnout na hlavu. Jak se lidovÄ› říká. PrávÄ›, že můj bratr si také koupil opravdu velikou usedlost. Byl to veliký statek a ten dům mÄ›l snad sto let. Bratr peníze mÄ›l na opravu, ale to by také musel chtít, jenomže ono se mu do toho stále nechtÄ›lo. Takže potom to dopadalo tak, že stÅ™echa propadala, vÅ¡ude byly díry a potom tam také prÅ¡elo. A kdybyste vidÄ›li tu zahradu, tak byste mÄ›li asi jenom oÄi pro pláÄ. Zahrada byla opravdu Å¡karedÄ› zarostlá a ty staré stromy, co tam byly, tak jenom usychaly a nebo nÄ›které stromy dokonce hnily. Bylo tam také už jezírko, které bylo zkažené a bylo to jeÅ¡tÄ› asi potom majiteli, který tam bydlel pÅ™ed bratrem. A jezírko úplnÄ› páchlo.

Ráda pěstuji květiny.

Byl to celý žabinec, takže jsem si Å™ekla, že kdybych já nÄ›kdy v budoucnu poÅ™izovala veliký dům a velikou zahradu, že bych se o to také musela starat. Řeknu vám, že mÄ› by tohle bavilo. Takováhle péÄe o velký dům a o velikou zahradu by mÄ› vážnÄ› bavila, protože bych tam také mohla mít koneÄnÄ› svá zvířata, o kterých už dlouho toužím.

Chtěla bych velikou zahradu.

Vždycky jsem chtÄ›la chovat oveÄky a také slepice a kozy. Myslím si, že právÄ› na velikém pozemku by tohle Å¡lo a hlavnÄ› na vesnici, protože na vesnici se chovají zvířata. Jedna moje kamarádka ve mÄ›stÄ›, kde mÄ›la velikou zahradu, tak tam chovala slepice. Ani nevíte, jak si ostatní sousedé stěžovali, že jim tam kokrhá kohout a nebo že jim slepice smrdí. SamozÅ™ejmÄ›, že kamarádka se jich musela zbavit, protože sousedé tak nadávali, že potom jí chodilo samé udání. Takže neznamená, že když máte velikou zahradu, že tam také můžete mít jakékoliv zvíře.