Stavíme svépomocí plot


Rozhodli jste se, že si poradíte sami a postavíte kolem parcely vaší rekreační chaty oplocení? A půjde zřejmě o dřevěný plot s betonovou podezdívkou či soklem? Teoreticky to tak obtížné není, začne se zemními pracemi Technologie budov, kdy se vykope základová jáma pro betonový sokl, vytvoří se do určité výšky dřevěné bednění (šalunk), do něhož se zabetonují ocelové trubky, a po vytvrdnutí betonu se pak již pokládají jednotlivé dřevěné latě, případně pletivo.

bagr v sousedství budovy

Jak vidíte, stavbu oplocení bychom mohli zkráceně popsat v jedné větě, ale popis přece jen není reálná činnost. Jakmile se totiž začne s výkopovými pracemi, můžete se tu dostat doslova do úzkých.

Balvany v zemi – narazit na velký balvan ukrytý pod zemí, který přesahuje hranice výkopového území, je opravdu pro zlost. Každopádně je nutné jej vykopat celý. Horší to je, pokud narazíte na věší skalnatý terén, tehdy se bez profesionálů neobejdete a možná bude nutný i odstřel.

Kdo tam navezl ten beton s pletivem – když se zaboří rýč nebo krumpáč do hnědé ornice, jde to jak po másle a můžete mít vykopané základy pro oplocení již za týden. Ale co když narazíte na zavezenou stavební suť? Ta může vypadat různorodě, například jako směs písku, kamení, kusů střešních tašek a cihel, ale nejhorší kombinace jsou zasypané kusy železobetonu a drátěné pletivo. To se musí pracně odřezávat úhlovou bruskou a při výkopu se postupuje velmi pomalu.

zemní práce

Kořeny – kořeny stromů a keřů by se neměly přesekávat, protože to může způsobit i jejich úhyn. I toto je další důvod, proč přivolat na pomoc profesionály, kteří si ví rady a postupují tak, aby tu došlo k co nejmenším škodám. Velmi nebezpečné jsou také inženýrské sítě, ty bývají v zemi obvykle označené a překryté betonem či cihlami, každopádně při podezření na výskyt kabelů a potrubí v zemi se musí postupovat velmi obezřetně.

Jílovitá půda – zemina s vysokým obsahem jílu je velmi tvrdá a může vás to vyčerpat natolik, že onemocníte. Ne všude je zkrátka ornice a ne vždy máme štěstí na rychlý postup výkopových prací.