Krása a láska


Já si myslím, že lásky není opravdu nikdy dost. Podle mého názoru, když lidé cítí lásku, tak to o nich už nÄ›co vypovídá. Já jsem zamilovaná skoro stále a to nejenom do svého dítÄ›te a partnera, ale i do svého způsobu života. Myslím si, že lidé, kteří žijí opravdu krásný a spořádaný a poctivý život, tak se mají lépe. Nebo co byste Å™ekli o lidech, kteří by tÅ™eba kradli a byli by zlí a arogantní? PÅ™edpokládám, že takového ÄlovÄ›ka by asi nikdo nechtÄ›l nikdy potkat. Tedy alespoň já ne, já spíše jsem na takové lidi, kteří jsou sluÅ¡ní a také poctiví a ví, co od ÄlovÄ›ka Äekat a nebo ví, jak se chovat. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když také se budete snažit, abyste byli tÅ™eba milí, abyste tÅ™eba byli vstřícní ke svým přátelům nebo ke své rodinÄ›. Podle mého názoru tÅ™eba také neudÄ›láte chybu, když se nÄ›kterých lidí zeptáte, co byste si o nich přáli. 

Rodina a láska je pro mě důležitá.

VždyÅ¥ láska nic nestojí. Láska je zadarmo. Ano, samozÅ™ejmÄ›, nÄ›kdy jsou výjimky, kdy tÅ™eba ženy chtÄ›jí mít bohatého manžela, jenomže tohle absolutnÄ› není můj případ. Můj případ je takový, že já osobnÄ› bych si přála takového partnera, který mÄ› bude milovat. A pro kterého bude také láska na prvním místÄ›. Tohle není snad tak veliké přání, které by si přálo mnoho lidí. Také si myslím, že tÅ™eba bez lásky by se pÅ™estal toÄit svÄ›t. A víte, co si o tom myslím? SamozÅ™ejmÄ› že je to pravda.

Láska je pro mě důležitá.

Já absolutnÄ› si nedokážu pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba musela žít bez lásky. Láska je pro mÄ› opravdu hodnÄ› důležitá a je skoro na pÅ™edních příÄkách hodnot. Potom je to samozÅ™ejmÄ› také rodina a zdraví, ale pokud máte lásku opravdu na tÄ›ch nejvÄ›tších a nejpÅ™ednÄ›jších příÄkách, tak udÄ›láte dobÅ™e, protože alespoň budete Å¡Å¥astnÄ›jší. Bude vám lépe a také nebudete myslet na starosti a na vÅ¡ední starosti, i v práci se vám bude daÅ™it lépe a dokonce i vaÅ¡e pleÅ¥ bude zářivÄ›jší a Äistší, protože láska pÅ™ispívá k tomu, že jste veselejší a také zdravÄ›jší.