Jaká jsou rizika domácího vyučování

Asi všichni budeme souhlasit s tím, že naše školství není v ideálním stavu. Je mnoho věcí, které by se mu daly vytknout, především pak určitá zkostnatělost a nepřizpůsobování se nejnovějším poznatkům v oboru dětské psychologie. Za těchto podmínek se nelze divit tomu, že mnozí rodiče uvažují o domácím vyučování. To znamená, že namísto běžné školy se bude jejich potomek učit doma. A je pravdou, že díky internetu je to dnes jednodušší, než kdy jindy.

 

domácí vyučování

 

Je však pravdou, že i zde se můžeme setkat s určitými problémy, kterých bychom se měli vyvarovat. V opačném případě totiž našemu dítěti značně ztížíme vstup do dospělosti, což je něco, co nikdo z nás rozhodně nechce. Rozhodně bychom tedy měli udělat vše pro to, abychom postupovali správně.

 

Tím hlavním je dát si pozor, abychom učili skutečně všechny předměty stejně a dávali jim stejnou váhu, a to bez ohledu na to, ve kterém z nich bude náš potomek excelovat. Jistě, bude nás to nutit soustředit se především na ten, který půjde našemu dítěti nejlépe, avšak všechny bychom měli rozvíjet stejným tempem.

 

tabule s matematickými příklady

 

Také bychom si měli dát pozor na to, abychom domácí vyučování nevyužívali k tomu, abychom dítěti v podstatě vnucovali svůj pohled na svět. To je také důvod, proč je požadováno, aby domácí vyučování vedl někdo, kdo má alespoň základní pedagogické vzdělání.

 

Zmínit se je potřeba také o sociálních dovednostech dítěte. I ty je potřeba rozvíjet, proto je nutné jej brát do kolektivu cizích lidí a nechat jej s ním interagovat. Jistě, nebude vycházet se všemi dětmi, ale i to je důležitou součástí učení. I v dospělosti bude muset pracovat s lidmi, kteří mu nesednou, a je lepší, když se naučí s tím vypořádat nyní.

 

Na základě všech výše uvedených skutečností je však dobré zvážit, která varianta je zrovna pro našeho potomka nejlepší. Mělo by nám totiž jít hlavně pro něj.